บจ.อี.ซี.ที. กรุ๊ป จำกัด

Address:
170 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

บจ.อี.ซี.ที. กรุ๊ป จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558104863.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558104863
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อี.ซี.ที. กรุ๊ป จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 26/6/2558
Capital / เมืองหลวง 10,000,000
Industry / อุตสาหกรรม เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
170 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10600

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
170 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10600

Improve Information

Please provide details on บจ.อี.ซี.ที. กรุ๊ป จำกัด by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches