บจ.อีซีโม่ จำกัด

Address:
61/30 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.อีซีโม่ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558101490.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558101490
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อีซีโม่ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 22/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจขายตรง
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
61/30 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
61/30 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please provide details on บจ.อีซีโม่ จำกัด by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches